کوچینگ ارتباط موثر - زبان بدن

ارتباط موثر غیر کلامی (ظاهر، ژست و زبان بدن)

, , , , , , , , , , ,
مهمترین پارامترهای ظاهر، اعتمادسازی و زبان بدن که با دانستنِ فقط بخشی از آن و پیاده سازی آن در روابط، تاثیر شگرفی در بهبود کیفیت خواهید داشت
اعتماد به نفس

کپسول افزایش اعتماد به نفس

, ,
پس از گذراندنِ این کلاس، به یک شناختِ نسبی از خودتان رسیده‌اید، می‌دانید از کجا باید شروع کنید و همچنین یک چک‌لیست خواهید داشت که هممممیشه در مواقع ضروری به آن رجوع می‌کنید
mane tavanmand

منِ توانمند (عزت نفس + اعتماد به نفس)

, , , , ,
در «منِ توانمند» یاد می‌گیریم چگونه «عزت نفس» را بهینه کنیم و «اعتماد به نفس» مان را تقویت کنیم و چه کار کنیم که بحران‌های بیرونی کمتر روی ما اثر بگذارند