ارتباط موثر کلامی - پیش نیاز فن بیان

ارتباط موثر کلامی (فن بیان، هوش کلامی و نکات ارتباطی)

, , , , , , , , , , , , , ,
زبان بدن بخش اعظمی از تاثیرگذاری در ارتباطات بر عهده دارد اما پس از برقراری ارتباط اینکه ما «چه چیز» را «به چه شکل» بگوییم در روند ارتباطِ ما نقش مهمی دارد
کوچینگ ارتباط موثر - زبان بدن

ارتباط موثر غیر کلامی (ظاهر، ژست و زبان بدن)

, , , , , , , , , , ,
مهمترین پارامترهای ظاهر، اعتمادسازی و زبان بدن که با دانستنِ فقط بخشی از آن و پیاده سازی آن در روابط، تاثیر شگرفی در بهبود کیفیت خواهید داشت
mane tavanmand

منِ توانمند (عزت نفس + اعتماد به نفس)

, , , , ,
در «منِ توانمند» یاد می‌گیریم چگونه «عزت نفس» را بهینه کنیم و «اعتماد به نفس» مان را تقویت کنیم و چه کار کنیم که بحران‌های بیرونی کمتر روی ما اثر بگذارند