note

حفاظت شده: نکات ورود به دوره آنلاین ارتباطات در نقطه صفر

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ارتباطات در نقطه صفر

دومین دوره ارتباطات در نقطه صفر (آنلاین)

مهارت‌هایی بروز از جنس ارتباطات که در فضای کسب و کار، استارتاپی و همچنین زندگی روزمره بسیار حیاتی است، در قالب مثال‌ها و تمرین‌های کاربردی آموزش داده می‌شود