تمرین هشتم عزت نفس

سلام
وقت بخیر
امیدوارم تمرین هفتم عزت نفس را با دقت انجام داده باشید تا پرقدرت به سراغ تمرین بعدی بریم
در صورتی که امکان تماشای فایل ویدیویی برای شما مقدور نیست، می‌توانید از این فایل صوتی استفاده کنید:

فایل صوتی تمرین هشتم

ادامه مطلب

تمرین هفتم عزت نفس

سلام
وقت بخیر
امیدوارم تمرین ششم عزت نفس را با دقت انجام داده باشید تا پرقدرت به سراغ تمرین بعدی بریم

ادامه مطلب

تمرین ششم عزت نفس

سلام
وقت بخیر
امیدوارم تمرین پنجم عزت نفس را با دقت انجام داده باشید تا پرقدرت به سراغ تمرین بعدی بریم

ادامه مطلب

تمرین پنجم عزت نفس

سلام
وقت بخیر
امیدوارم تمرین چهارم عزت نفس را با دقت انجام داده باشید تا پرقدرت به سراغ تمرین بعدی بریم

ادامه مطلب

تمرین چهارم عزت نفس

سلام
وقت بخیر
امیدوارم تمرین سوم عزت نفس را با دقت انجام داده باشید تا پرقدرت به سراغ تمرین بعدی بریم

ادامه مطلب